Πολιτική απορρήτου
Tags:

07-07-2021 Γνώμη ΣΕΜΠΧΠΑ για τις προδιαγραφές εκπόνησης των ΤΠΣ

Ο ΣΕΜΠΧΠΑ απέστειλε στο ΥΠΕΝ τη γνώμη του επί του Σχεδίου ΥΑ για τις Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ).

Δείτε εδώ τη σχετική επιστολή.