Πολιτική απορρήτου
Tags:

12-07-2021 Γνώμη ΣΕΜΠΧΠΑ για τις προδιαγραφές εκπόνησης μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (ΖΥΣ)

Ο ΣΕΜΠΧΠΑ απέστειλε στο ΥΠΕΝ τη γνώμη του επί του Σχεδίου ΥΑ για τις Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (ΖΥΣ).

Δείτε εδώ τη σχετική επιστολή.