Πολιτική απορρήτου
Τοποθέτηση ΣΕΜΠΧΠΑ στη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο: «Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου... »
Tags:νομοσχέδιο,όροι δόμησης,χρήσεις γης,χωροταξία,πολεοδομία,περιβάλλον

Τοποθέτηση ΣΕΜΠΧΠΑ στη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο: «Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου... »

Ο ΣΕΜΠΧΠΑ απέστειλε σχόλια και παρατηρήσεις στο ΥΠΕΝ στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευση για το νομοσχέδιο με τίτλο «Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου και λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις».