Πολιτική απορρήτου
Παρατηρήσεις ΣΕΜΠΧΠΑ επί της διαβούλευσης του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής [...]»
Tags:νομοσχέδιο,ΥΠΕΝ,κλιματική αλλαγή

Παρατηρήσεις ΣΕΜΠΧΠΑ επί της διαβούλευσης του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής [...]»

Ο ΣΕΜΠΧΠΑ, συμμετέχοντας στη διαβούλευση του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής [...]», απέστειλε παρατηρήσεις, επισημαίνοντας την πολύ μικρή διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης, που αντίκειται στις αρχές της καλής νομοθέτησης και εστιάζοντας στην Ενότητα Γ: Εξορθολογισμός Χωροταξικής και Πολεοδομικής Πολιτικής.