Πολιτική απορρήτου
banner

Παρεμβάσεις

16-03-2023 / Στελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ)
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
07-12-2022 / Θέσεις ΣΕΜΠΧΠΑ για το Σχέδιο Νόμου με τίτλο
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
06-09-2022 / Γνώμη ΣΕΜΠΧΠΑ επί της ΣΜΠΕ του ΕΠΣ για τη δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου στο ακίνητο της ΠΥΡΚΑΛ
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
19-07-2022 / Επιστολή για την τροποποίηση του οργανογράμματος του ΥΠΕΝ
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
18-07-2022 / Υπόμνημα ΣΕΜΠΧΠΑ για το Σχέδιο Νόμου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση κλπ.
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
21-06-2022 / Συζήτηση στη Βουλή για το Σχέδιο Νόμου για τον εκσυγχρονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας ΑΠΕ
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
10-05-2022 Υπόμνημα ΣΕΜΠΧΠΑ για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για τον εκσυγχρονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας ΑΠΕ
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
13-4-2022 Επιστολή σε ΥΠΕΝ και ΤΕΕ για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
28-02-2022 Τοποθέτηση ΣΕΜΠΧΠΑ επί της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για τον Θαλάσσιο Χώρο
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
10-12-2021 Κοινή ανακοίνωση για τη μεταφορά 9 υπουργείων στην ΠΥΡΚΑΛ
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
09-12-2021 Κοινή συνέντευξη τύπου ΕΛΛΕΤ, ΣΕΠΟΧ, ΣΕΜΠΧΠΑ
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
03-11-2021 Θέσεις ΣΕΜΠΧΠΑ για τις διακηρύξεις ΤΠΣ και ΕΠΣ
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
12-07-2021 Γνώμη ΣΕΜΠΧΠΑ για τις προδιαγραφές εκπόνησης μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (ΖΥΣ)
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
07-07-2021 Γνώμη ΣΕΜΠΧΠΑ για τις προδιαγραφές εκπόνησης των ΤΠΣ
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
04-12-2020 Θέσεις του ΣΕΜΠΧΠΑ για το Σχέδιο Νόμου για τα ΣΒΑΚ
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
07-09-2020 Θέσεις ΣΕΜΠΧΠΑ για το Σχέδιο Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας»
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
18-06-2020 Δελτίο Τύπου για το Πρόγραμμα εκπόνησης των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
21-05-2020 Θέσεις ΣΕΜΠΧΠΑ για το Σχέδιο Νόμου για τις ειδικές μορφές τουρισμού
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
04-05-2020 Επιστολή ΣΕΜΠΧΠΑ για τις Πράξεις Εφαρμογής
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
28-03-2020 Επιστολή ΣΕΜΠΧΠΑ για τη στήριξη των μελών του που έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
28-03-2020 Επιστολή για τους ΚΑΔ των ΜΧΠΠΑ
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
20-03-2020 Θέσεις ΣΕΜΠΧΠΑ για το Σχέδιο Νόμου «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας»
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
08-11-2019 Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
28-05-2019 Δελτίο Τύπου για το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ) για το Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
17-04-2019 Δελτίο Τύπου για τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
08-11-2018 Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
22-05-2018 Υπόμνημα του ΣΕΜΠΧΠΑ για το Σχέδιο Νόμου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
20-04-2018 Υπόμνημα του ΣΕΜΠΧΠΑ για το Σχέδιο Νόμου
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
12-12-2017 Δελτίο Τύπου ΣΕΜΠΧΠΑ
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
08-11-2017 Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
02-11-2017 Επιστολή ΣΕΜΠΧΠΑ για το ΤΧΣ Σκύδρας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
13-10-2017 Επιστολή για τον διαγωνισμό για την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
22-03-2017 Γνώμη του ΣΕΜΠΧΠΑ για το Σχέδιο ΠΔ «Κατηγορίες & Περιεχόμενο Χρήσεων Γης»
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
29-11-2016 Γνώμη του ΣΕΜΠΧΠΑ για το Σχέδιο Νόμου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
21-11-2016 Γνώμη του ΣΕΜΠΧΠΑ για το Σχέδιο Νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη»
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
20-11-2016 Κοινή Ανακοίνωση
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
08-11-2016 Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
30-09-2016 Θέσεις του ΣΕΜΠΧΠΑ για το Σχέδιο Νόμου για τον «Έλεγχο και την Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος»
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
05-05-2016 Αθήνα 2020 - Διαβούλευση
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
11-01-2016 Δελτίο Τύπου ΤΕΕ για το ασφαλιστικό
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
29-05-2015 Επιστολή για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
23-04-2015 Επιστολή στον ΟΑΕΔ
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
26-08-2014 Επιστολή διαμαρτυρίας στο ΤΕΕ/ΤΚΜ
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
13-06-2014 Εγγραφή ΜΧΠΠΑ στο ΜΕΚ - ΠΔ 90
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
21-05-2014 Γνώμη του ΣΕΜΠΧΠΑ για το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου «Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός»
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
07-04-2014 Επιστολή ΠΤΘ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
14-02-2014 Διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για την «Περιβαλλοντική αναβάθμιση & ιδιωτική πολεοδόμηση»
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
21-01-2014 Δελτίο Τύπου για τους Οργανισμούς Ρυθμιστικού
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
27-09-2013 Συμμετοχή ΣΕΜΠΧΠΑ στη διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου για τα δάση
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
05-08-2013 Επιστολή του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για την ένταξη της ειδικότητας Μ.Χ.Π.Π.Α. στο νέο οργανόγραμμα του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
Πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση διεπιστημονικής προσέγγισης σε σχέση με την επιχειρούμενη μεταρρύθμιση του χωρικού σχεδιασμού
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
22-07-2013 ʼυποψη του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
18-04-2013 Νόμος 4146/2013
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
11-04-2013 Επιστολή Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. σχετικά με την πρόταση του Τ.Ε.Ε. για την Ανώτατη Παιδεία
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
26-03-2013 Επιστολή Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. προς τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
25-02-2013 Επιστολές Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. στο Υ.Π.Α.Ν. και στο Υ.Π.Ε.Κ.Α.
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
22-01-2013 Ερώτηση της βουλευτού Ασημίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη στη Βουλή για τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΜΧΠΠΑ
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
02-01-2013 Γνώμη του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για την τροποποίηση του πλαισίου για τον χωρικό σχεδιασμό
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
11-12-2012 Επιστολή Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για την αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
21-10-2012 Παρέμβαση Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. στη διαβούλευση Σχεδίου Νόμου για την πρόβλεψη θέσεων Μ.Χ.Π.Π.Α.
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
14-06-2012 Επιστολή Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμού
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
14-06-2012 Επιστολή Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για την προκήρυξη αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ιδεών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χ 4 και ΗΡΑΚΛΕΙΟ Χ 4
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
02-05-2012 Γνώμη του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας / Αττικής 2021
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
13-03-2012 Κείμενο εργασίας του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για την αναθεώρηση του Ν.2508/97
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
28-02-2012 Έγγραφο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. σχετικά με το Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
24-02-2012 Επιστολή Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για το Σχέδιο Νόμου για την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
20-02-2012 Γνωμοδότηση Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για το Σχέδιο Π.Δ. «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης»
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
08-02-2012 Επιστολή Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Πύργου
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
03-02-2012 Επιστολή Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. προς την εφημερίδα Τα Νέα
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
Ενημέρωση Φορέων του Δημοσίου
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
25-05-2011 Γνωμοδότηση του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για το Σχέδιο ΚΥΑ του ΕΠΧΣΑΑ για τις Υδατοκαλλιέργειες
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
12-05-2011 Δελτίο Τύπου του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ανάθεσης μελετών
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
04-06-2010 Δελτίο Τύπου του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. σε συνέχεια της εκδήλωσης για την αστική αναγέννηση
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
27-03-2010 ΠΤ Κ&Δ Θεσσαλίας: Εισήγηση ΣΕΜΠΧΠΑ στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
25-02-2010 Δελτίο Τύπου του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. σχετικά με την Εγκύκλιο Νο1 του ΥΠΕΚΑ
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
18-02-2010 Υπόμνημα Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. που κατατέθηκε στην Επιτροπή Διαιτησίας του ΤΕΕ
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
05-02-2010 Δελτίο Τύπου του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για την αναθεώρηση του ΕΧΠ για τις Α.Π.Ε.
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
02-02-2010 Δελτίο Τύπου του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. για τα ολοκληρωμένα Προγράμματα Αστικής Αναζωογόνησης
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
09-05-2008 Παρατηρήσεις για τη μελέτη «Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού»
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα
08-11-2007 Παρατηρήσεις - Προτάσεις για το Σχέδιο ΚΥΑ του Εθνικού Χωροταξικού
24/03/2023 Διαβάστε περισσότερα