Πολιτική απορρήτου
Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο «Π15»

Γνώμη του ΣΕΜΠΧΠΑ για τα Σχέδια Νόμου «Κατηγορίες και περιεχόμενο των χρήσεων γης», «Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και Σχέδια Διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000». Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου για τον «Έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος». Παρέμβαση για το Νέο Χωροταξικό Σχέδιο Τουρισμού. Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας. Ενημέρωση για τη συμμετοχή του ΣΕΜΠΧΠΑ στο ευρωπαϊκό έργο INTENSSS-PA. Σκέψεις για το θαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης.

Κατεβάστε εδώ το αρχείο σε μορφή .pdf

Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο «Π14»

Γνώμη του ΣΕΜΠΧΠΑ: Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη, Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, Έλεγχος και προστασία δομημένου περιβάλλοντος, Αθήνα 2020. Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας. Ενημέρωση για τη συμμετοχή του ΣΕΜΠΧΠΑ στο ευρωπαϊκό έργο INTENSSS-PA. Έρευνα για τη θέση του ΜΧΠΠΑ στην αγορά εργασίας.

Κατεβάστε εδώ το αρχείο σε μορφή .pdf

Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο «Π13»

Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση: αναγκαιότητα η επανεκκίνηση του τοπικού χωρικού σχεδιασμού, Χωρικός σχεδιασμός και ενέργεια: η συμμετοχή του ΣΕΜΠΧΠΑ στο ευρωπαϊκό έργο SPECIAL, Ενεργειακή, χωρική και κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα: η συμμετοχή του ΣΕΜΠΧΠΑ στο ευρωπαϊκό έργο INTENSSS-PA.

Κατεβάστε εδώ το αρχείο σε μορφή .pdf

Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο «Π12»

Η μεταρρύθμιση του συστήματος για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, Σχέδιο νόμου για τα δασικά οικοσυστήματα, Απόψεις (Διεθνείς και εθνικές διαστάσεις των σπουδών πολεοδομίας – χωροταξίας και (περιφερειακής) ανάπτυξης, Θέσεις και θεματικές για τις πόλεις και την οικονομική κρίση)

Κατεβάστε εδώ το αρχείο σε μορφή .pdf

Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο «Π11»

Σχέδιο Π.Δ. «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας / Αττικής 2021, ʼρθρα μελών (Η κατάσταση των Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. σήμερα, Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση στην Ελλάδα)

Κατεβάστε εδώ το αρχείο σε μορφή .pdf

Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο «Π10»

Αφιέρωμα – Β΄ μέρος «Το σημερινό ελληνικό σύστημα πολεοδομικού σχεδιασμού από τη σκοπιά των μελετητών» (Δρ. Α. Πανταζής), Για μια σύγχρονη αντίληψη αστικής αναγέννησης, Σχέδιο Κ.Υ.Α. του Ειδικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες, Γ.Π.Σ. Βόλου, ʼρθρα μελών (Σ.Δ.Ι.Τ).

Κατεβάστε εδώ το αρχείο σε μορφή .pdf

Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο «Π9»

Σχέδιο νόμου για την τροποποίηση Ν.3316/05, Εκλογές 2011, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης, Χωροσκόπιο: Detroit Rock City, ʼρθρα μελών (e-Regional Science?, Ποιοτικά συγκοινωνιακά συστήματα σε πόλεις μεσαίου μεγέθους).

Κατεβάστε εδώ το αρχείο σε μορφή .pdf

Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο «Π8»

Αφιέρωμα «Το σημερινό ελληνικό σύστημα πολεοδομικού σχεδιασμού από τη σκοπιά των μελετητών» (Γ. Αγγελίδης, Ε. Αυγουστίδου, Δ. Δούμας, Κ. Τσαβδάρογλου), Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μεταφορών, Υπόμνημα Π.Τ.Β.Ε. προς Ο.Ρ.Θ.Ε., ʼρθρα μελών (Θεσσαλονίκη 2012, Μεθοδολογική προσέγγιση για τον υπολογισμό πολυτροπικού επιπέδου εξυπηρέτησης).

Κατεβάστε εδώ το αρχείο σε μορφή .pdf

Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο «Π7»

Εκδήλωση Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. & Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ για τα προγράμματα αστικής αναγέννησης, Υπόμνημα θέσεων προς την Υπουργό Π.Ε.Κ.Α., Σεμινάριο Real Estate, ʼρθρα για Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

Κατεβάστε εδώ το αρχείο σε μορφή .pdf

Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο «Π6»

«Καλλικράτης» - γνωμοδότηση Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., Αφιέρωμα «Οικονομική κρίση και σχεδιασμός του χώρου» (Γ. Καυκαλάς, Γ. Μιχαηλίδης, Σ. Ράπτης), ʼρθρα μελών (Καλλικράτης, προσβασιμότητα, υπολογισμός πολυτροπικού επιπέδου εξυπηρέτησης στη Θεσσαλονίκη, Οδηγία INSPIRE), Εκδήλωση Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α - Προγράμματα αστικής αναγέννησης και βιώσιμη ανάπτυξη.

Κατεβάστε εδώ το αρχείο σε μορφή .pdf

Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο «Π5»

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης -  τοποθέτηση Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., Σεμινάρια, Αφιέρωμα «Ο πολεοδομικός σχεδιασμός σε κρίση;» (Γ. Γιαννακούρου, Κ. Γώγος, Μ. Χαϊνταρλής), Κοπεγχάγη (Κ. Αρσένης), Σύγχρονες Αστικές Αναπλάσεις, Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αστικής Αναζωογόνησης.

Κατεβάστε εδώ το αρχείο σε μορφή .pdf

Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο «Π4»

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αφιέρωμα: «Ποιο το μέλλον της χωροταξίας και της πολεοδομίας στην περίπτωση διάσπασης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.;» (Γ. Αλαβάνος, Σπ. Κουβέλης, Γ. Μανιάτης, Ε. Μπαλτάς, Δ. Οικονόμου, Ν. Τασοπούλου), Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής, Μετεγκατάσταση Δ.Ε.Θ.

Κατεβάστε εδώ το αρχείο σε μορφή .pdf

Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο «Π3»

Ρύθμιση του μητροπολιτικού χώρου της Θεσσαλονίκης, Πολεοδομικός σχεδιασμός & κλιματική αλλαγή, Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής

Κατεβάστε εδώ το αρχείο σε μορφή .pdf

Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο «Π2»

Ειδικό Πλαίσιο Βιομηχανίας, Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Δήμου Τρικκαίων

Κατεβάστε εδώ το αρχείο σε μορφή .pdf

Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο «Π1»

Μητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού, Μετεγκατάσταση Δ.Ε.Θ., Ρυθμιστικό Σχέδιο Λάρισας

Κατεβάστε εδώ το αρχείο σε μορφή .pdf