Πολιτική απορρήτου

26-03-2013 Επιστολή Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. προς τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Μετά από ενημέρωση συναδέλφων, ο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. απέστειλε επιστολή προς τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να συμπεριλάβει την ειδικότητα «ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφ/κης Ανάπτυξης» στο αίτημα για πρόσληψη προσωπικού στα πλαίσια του υπ’ αριθμ. 8920/06-03-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Kατεβάστε εδώ την επιστολή σε μορφή .pdf