Πολιτική απορρήτου

28-02-2014 Επιδοτούμενο Πρόγραμμα - Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Αστικές Αναπλάσεις & Πράσινος Σχεδιασμός».

Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα, μέχρι και την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι χρηματοδοτούμενο και παρέχεται δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το περιεχόμενο, τους όρους συμμετοχής και την υποβολή αιτήσεων, δείτε τη νέα πρόσκληση εδώ.Συμμετοχή τριών ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) και τεσσάρων Τμημάτων (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Θ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Π.Θ, Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΔΠΘ).

Λειτουργία τριών τμημάτων παράλληλα σε τρεις πόλεις - Βόλος, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη - στους χώρους αντιστοίχως του Π.Θ, ΑΠΘ, και ΔΠΘ, σε τρεις συνολικά κύκλους μέχρι τον Ιούλιο 2015.

Τέσσερα εβδομαδιαία μαθήματα:
1. «Αναπλάσεις αστικών περιοχών και τα νέα τοπία των πόλεων» (3 ώρες)
2. «Πράσινος σχεδιασμός και ανασχεδιασμός αστικών περιοχών» (3 ώρες)
3. «Αρχιτεκτονική Τοπίου» (3 ώρες)
4. «Βιοκλιματικός Σχεδιασμός αστικών υπαιθρίων χώρων» (3 ώρες)

- Όλα τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και εργασίες.
- Υλοποίηση μαθημάτων σε 4 ημέρες την εβδομάδα, σε απογευματινές ώρες.
- Δυνατότητα παρακολούθησης του 40% των μαθημάτων δια ζώσης με φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων στου χώρους των πανεπιστημίων σε Βόλο, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη.
- Δυνατότητα παρακολούθηση 60% των μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης από απόσταση (e-learning από το σπίτι) με ηλεκτρονική παρουσία των εκπαιδευομένων και ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο.
- Δεκαπέντε πιστωτικές μονάδες (15 ECTS), οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω εκπαίδευση.

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος είναι απόφοιτοι με απόκτηση του πτυχίου ΑΕΙ, ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, μέχρι το έτος 2003, δηλ. να έχει παρέλθει ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών τους.

Θα πρέπει είτε να έχουν πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχ., Χωροτάκτη-Πολεοδόμου Μηχ., Γεωπόνου, Αρχιτέκτονα Τοπίου από ελληνικό ή ξένο ΑΕΙ. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή, σχεδίασης με Η/Υ (autocad), καθώς και καλές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας για τη χρήση αγγλικής βιβλιογραφίας.

Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 ετών καθώς επίσης και σε απόφοιτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).

Η διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης είναι 11 εβδομάδες στα χρονικά πλαίσια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης, σύμφωνα με το τρέχον χρονοδιάγραμμα, θα διεξαχθεί το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 και θα ξεκινήσει την Δευτέρα 31/03/2014.