Πολιτική απορρήτου
Τοποθέτηση του Π.Τ. Κρήτης για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη 9β: Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου (μέρους)
Tags:Natura,ΕΠΜ,ειδική περιβαλλοντική μελέτη,Κρήτη

Τοποθέτηση του Π.Τ. Κρήτης για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη 9β: Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου (μέρους)

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη 9β: Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου (μέρους), το Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης του ΣΕΜΠΧΠΑ απέστειλε σχόλια και παρατηρήσεις προς το ΥΠΕΝ.